Program zdrowia Olecko

Zdrowie SP Olecko

naglowek.png 2d94ed8f895010de75d92668408a9ce2
pl
en
logo.png a82086a63f11aaf89dd2c4cdbe7c6df2
logo2.png fe3f20ab4272f5f7cfcb97db1b095920
top news port mstr galp
651_70_konkurs_2.jpg 6f1ff036ec7fc250f17af8b1f215fb79
KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - III EDYCJA

Zapraszamy dzieci i młodzież z placówek oświatowych z powiatu oleckiego do udziału w konkursach:
• „Stop uzależnieniom, przemocy, dyskryminacji”,
• „Poruszam się bezpiecznie po drodze”,
• „Stres – zagrożeniem dla mojego zdrowia”,
organizowanych przez Powiat Olecki w ramach projektu „Program dla zdrowia, pogody ducha i długich lat życia mieszkańców powiatu oleckiego”, realizowanego z Programu Operacyjnego PL13: Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu dofinansowanym z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz z budżetu państwa. Hasło przewodnie konkursu to „Zdrowie jest najcenniejsze, trzeba o nie dbać”.

Celem konkursów jest:
1) wzrost świadomości występowania zagrożeń zdrowia i życia z powodu przyczyn zewnętrznych (urazy, wypadki, samobójstwa, utonięcia) oraz wzrost umiejętności ich redukowania wśród populacji mieszkańców powiatu oleckiego;
2) wzbudzenie zainteresowania realizacją projektu wśród dzieci, młodzieży i nauczycieli placówek oświatowych w powiecie oleckim;
3) zainspirowanie i zaktywizowanie środowiska szkolnego w zakresie działań prozdrowotnych, tj. profilaktyki uzależnień, przemocy, dyskryminacji; wypadków komunikacyjnych; długotrwałego stresu i jego negatywnych skutków dla zdrowia;
4) kształtowanie postaw asertywnych wobec uzależnień;
5) kształtowanie zachowań wobec przemocy, dyskryminacji;
6) kształtowanie zachowań bezpiecznego poruszania się po drogach.
Konkursy mają charakter powiatowy.

Do każdego konkursu można zgłosić się indywidualnie lub grupowo w maksymalnie 3-osobowej grupie (jedna nagroda!). Każdy konkurs odbywa się w następujących kategoriach: 
1) dzieci przedszkolne i szkół podstawowych kl. I-III;
2) młodzież szkół podstawowych kl. IV-VI;
3) młodzież gimnazjów;
4) młodzież szkół ponadgimnazjalnych.

Technika wykonania pracy konkursowej jest różna w zależności od kategorii wiekowej:

1)kategoria I – dzieci przedszkolne i szkół podstawowych klasy I – III – technika plastyczna:

- praca plastyczna w formacie maksymalnie A3, w dowolnej technice,

- powinna być wykonana z materiałów trwałych gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie transportu i przechowywania,

- prac nie należy oprawiać.

2) kategoria II – młodzież szkół podstawowych klas IV – VI – technika plastyczna:

- praca plastyczna w formacie maksymalnie A3, w dowolnej technice,

- powinna być wykonana z materiałów trwałych gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie transportu i przechowywania,

- prac nie należy oprawiać.

3)   kategoria III – młodzież szkół gimnazjalnych – spot przygotowany w dowolnej formie (np. animacja komputerowa, plansze i głos lektora, udział uczniów w roli aktorów, itp.), maksymalny czas trwania nagrania – 5 min. (zgrany na dysku CD lub DVD) lub prezentacja multimedialna (20-25 slajdów) (zgrany na dysku CD lub DVD)

4)   kategoria IV – młodzież szkół ponadgimnazjalnych - spot przygotowany w dowolnej formie (np. animacja komputerowa, plansze i głos lektora, udział uczniów w roli aktorów, itp.), maksymalny czas trwania nagrania – 5 min. (zgrany na dysku CD lub DVD) lub prezentacja multimedialna (20- 25 slajdów) (zgrany na dysku CD lub DVD)

W III edycji konkursu nie mogą brać udziału laureaci I oraz II edycji.

Zgłoszenia prac do konkursów do 31 marca 2016 r. (decyduje data wpływu).

Informacje na temat konkursów można uzyskać w Biurze Projektu, 19-400 Olecko, ul. Wojska Polskiego 13 (wejście od ul. Przytorowej), tel./ fax 87 610 22 01, e-mail:  

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
651_70_dol.jpg dd06bfe1c9d327431fe0070c3f31b3d7
b1.png d66159d51573986dfd0d40f20090a45a
b2.png 83118b9763d5f32d294902e91243645c
b3.png fd67d870f5b2b00219216948b44adaad

Starostwo Powiatowe w Olecku
ul. Kolejowa 32,
19-400 Olecko

tel. 87 520 24 75
fax. 87 520 32 19