Program zdrowia Olecko

Zdrowie SP Olecko

naglowek.png 5b6cdc7d9b9877e42e99a1bb81c869e6
pl
en
logo.png 0d2ced749a1cc25cb4e92fd6713e0478
logo2.png f9915fef26cdcf4f5096cebaee02bb07
top news port mstr galp
651_70_konkurs_2.jpg ea93f2922790683dba23c762ef9f7eb8
KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - III EDYCJA

Zapraszamy dzieci i młodzież z placówek oświatowych z powiatu oleckiego do udziału w konkursach:
• „Stop uzależnieniom, przemocy, dyskryminacji”,
• „Poruszam się bezpiecznie po drodze”,
• „Stres – zagrożeniem dla mojego zdrowia”,
organizowanych przez Powiat Olecki w ramach projektu „Program dla zdrowia, pogody ducha i długich lat życia mieszkańców powiatu oleckiego”, realizowanego z Programu Operacyjnego PL13: Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu dofinansowanym z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz z budżetu państwa. Hasło przewodnie konkursu to „Zdrowie jest najcenniejsze, trzeba o nie dbać”.

Celem konkursów jest:
1) wzrost świadomości występowania zagrożeń zdrowia i życia z powodu przyczyn zewnętrznych (urazy, wypadki, samobójstwa, utonięcia) oraz wzrost umiejętności ich redukowania wśród populacji mieszkańców powiatu oleckiego;
2) wzbudzenie zainteresowania realizacją projektu wśród dzieci, młodzieży i nauczycieli placówek oświatowych w powiecie oleckim;
3) zainspirowanie i zaktywizowanie środowiska szkolnego w zakresie działań prozdrowotnych, tj. profilaktyki uzależnień, przemocy, dyskryminacji; wypadków komunikacyjnych; długotrwałego stresu i jego negatywnych skutków dla zdrowia;
4) kształtowanie postaw asertywnych wobec uzależnień;
5) kształtowanie zachowań wobec przemocy, dyskryminacji;
6) kształtowanie zachowań bezpiecznego poruszania się po drogach.
Konkursy mają charakter powiatowy.

Do każdego konkursu można zgłosić się indywidualnie lub grupowo w maksymalnie 3-osobowej grupie (jedna nagroda!). Każdy konkurs odbywa się w następujących kategoriach: 
1) dzieci przedszkolne i szkół podstawowych kl. I-III;
2) młodzież szkół podstawowych kl. IV-VI;
3) młodzież gimnazjów;
4) młodzież szkół ponadgimnazjalnych.

Technika wykonania pracy konkursowej jest różna w zależności od kategorii wiekowej:

1)kategoria I – dzieci przedszkolne i szkół podstawowych klasy I – III – technika plastyczna:

- praca plastyczna w formacie maksymalnie A3, w dowolnej technice,

- powinna być wykonana z materiałów trwałych gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie transportu i przechowywania,

- prac nie należy oprawiać.

2) kategoria II – młodzież szkół podstawowych klas IV – VI – technika plastyczna:

- praca plastyczna w formacie maksymalnie A3, w dowolnej technice,

- powinna być wykonana z materiałów trwałych gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie transportu i przechowywania,

- prac nie należy oprawiać.

3)   kategoria III – młodzież szkół gimnazjalnych – spot przygotowany w dowolnej formie (np. animacja komputerowa, plansze i głos lektora, udział uczniów w roli aktorów, itp.), maksymalny czas trwania nagrania – 5 min. (zgrany na dysku CD lub DVD) lub prezentacja multimedialna (20-25 slajdów) (zgrany na dysku CD lub DVD)

4)   kategoria IV – młodzież szkół ponadgimnazjalnych - spot przygotowany w dowolnej formie (np. animacja komputerowa, plansze i głos lektora, udział uczniów w roli aktorów, itp.), maksymalny czas trwania nagrania – 5 min. (zgrany na dysku CD lub DVD) lub prezentacja multimedialna (20- 25 slajdów) (zgrany na dysku CD lub DVD)

W III edycji konkursu nie mogą brać udziału laureaci I oraz II edycji.

Zgłoszenia prac do konkursów do 31 marca 2016 r. (decyduje data wpływu).

Informacje na temat konkursów można uzyskać w Biurze Projektu, 19-400 Olecko, ul. Wojska Polskiego 13 (wejście od ul. Przytorowej), tel./ fax 87 610 22 01, e-mail:  

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
651_70_dol.jpg 1165558252c0cde3fd854da24c3b9984
b1.png 12362c28a834c106a18001fb1de2afda
b2.png f31e9935916c288664eab298eb7ac140
b3.png 6af160c2f1b77cfa6f5bd302fdc1c62a

Starostwo Powiatowe w Olecku
ul. Kolejowa 32,
19-400 Olecko

tel. 87 520 24 75
fax. 87 520 32 19